Wednesday, 31 December 2014


SEKOLAH KEBANGSAAN KARAK


VISI 

SK. KARAK AKAN MENJADI SEKOLAH TERBAIK DI DAERAH BENTONG
 MENJELANG 2018

MISI

UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN MENYELURUH DAN BERKUALITI KEPADA PELAJAR MELALUI PENDEKATAN BERSEPADU DALAM SEMUA BIDANG BAGI MELAHIRKAN INSAN GEMILANG YANG SEIMBANG SELARAS DENGAN FPK

OBJEKTIF


  1. MEMPERKASAKAN KURIKULUM UNTUK KECEMERLANGAN SEKOLAH
  2. MENYEDIAKAN PELUANG UNTUK KETERLIBATAN UNTUK MURID-MURID LEBIH AKTIF DALAM BIDANG KOKURIKULUM.
  3. MEMBENTUK MODAL INSAN CEMERLANG YANG BERAKHLAK MULIA, BERILMU DAN BERKETRAMPILAN.
  4. MELAKSANAKAN PENGURUSAN PENTADBIRAN KOLABORATIF DAN PARTISIPATIF.
  5. MELIBATKAN KOMUNITI SETEMPAT DALAM AKTIVITI SEKOLAH.